Actualitat fiscal

Novetats sobre Actualitat Fiscal del mes de Setembre de 2021

Actualitat fiscal

NOVETATS LEGISLATIVES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS, DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA I DELS CONSUMIDORS
L'entrada en vigor de Reial Decret Llei 7/2021, suposa la transposició a l'ordenament jurídic nacional de diverses normatives europees que afecten, entre altres matèries, a la prevenció del blanqueig de capitals, el dret de la competència i la defensa dels consumidors.

CONSEQÜÈNCIES DE L'INCOMPLIMENT DE LA LIMITACIÓ DE PAGAMENTS EN EFECTIU A 1.000 EUROS
La limitació dels pagaments en efectiu a 1.000 euros ja està en vigor, des del dia següent a la seva publicació al BOE, de manera que des l'11 de juliol tot aquell que s'excedeixi pagant més d'aquesta quantitat, o admeti cobraments superiors a aquest import, s'enfronta a importants sancions.

TRIBUNAL SUPREM FIXA QUE HISENDA NO POT UTILITZAR PROVES OBTINGUDES DURANT UN REGISTRE A TERCERS QUE SIGUIN DECLARADES NUL·LES PER SENTÈNCIA PENAL
L'AEAT no podrà utilitzar proves obtingudes durant un registre a tercers que siguin declarades nul·les per sentència penal.

UNIFICACIÓ DE CRITERI PEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU CENTRAL (TEAC): LA RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA PER OCULTACIÓ O AIXECAMENT DE BÉNS OBJECTE D'EMBARGAMENT ÉS DE CARÀCTER TENDENCIAL, SENSE NECESSITAT DE L'ASSOLIMENT D'UN RESULTAT
El TEAC, en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri, resol la qüestió relativa a si, complerts la resta de requisits, cal acordar la declaració de responsabilitat solidària de l'art. 42.2.a) de la Llei 58/2003 (LGT) quan el negoci jurídic que constitueix el pressupost habilitant d'aquesta declaració queda sense efecte amb posterioritat a instància de les parts o de tercers.

NOU RÈGIM DE REVOCACIÓ DEL NOMBRE D'IDENTIFICACIÓ FISCAL (NIF) PER A LES SOCIETATS SENSE ACTIVITAT ECONÒMICA
Les societats sense activitat econòmica tenen els dies comptats després de l'entrada en vigor, el passat 11 de juliol, de la Llei Antifrau (Llei 11/2021).

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2021

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE SETEMBRE DE 2021

Premi aquí per a accedir al document complet

Disposicions autonòmiques

(L'accés a aquests documents és d'ús exclusiu per als nostres clients. Contacti amb nosaltres per a més informació)

 

 

 

NEWSLETTERS

Subscrigui's aquí

Subscrigui's aquí