Compravenda immobiliària. Arres penals

Quin tipus d’incompliments de contracte de la part venedora permeten la devolució parcial (moderació) de la quantitat entregada?

Compravenda immobiliària. Arres penals

Les parts van subscriure un contracte de compravenda d’habitatge i en van pactar la reforma integral i la rehabilitació. I, quan es va signar el contracte, la compradora va entregar a la venedora la quantitat de 9.000 euros.

Més endavant, la compradora va demandar la venedora i va sol·licitar la resolució del contracte de compravenda per haver incomplert l’entrega en termini, no haver acabat les obres a què s’havia compromès, discrepàncies entre la realitat física i la registral de la finca i el valor de taxació de la finca inferior al que es va tenir en compte en contractar. Així mateix, sol·licita devolució de la suma entregada argumentant que aquesta quantitat no tenia la condició d’arres sinó de part del preu.

El jutge va determinar que la devolució de la quantitat entregada no era procedent perquè es tracta d’unes arres penals, que faculten el venedor perquè, en cas que el comprador incompleixi el pagament , pugui exigir que es compleixi o es resolgui el contracte, de manera que es quedi l’import entregat en compensació dels perjudicis causats.

No obstant això, l’Audiència Provincial territorialment competent va resoldre el recurs interposat per la compradora i condemna la venedora a retornar-li la meitat de la suma rebuda a compte del preu, ja que sí que veu un incompliment parcial i la quantitat de la pena és desproporcionada per al dany que havia sofert la venedora.

La controvèrsia arriba fins al Tribunal Suprem, que ha assenyalat que no és procedent moderar el contingut de les arres penals perquè la venedora va complir les seves obligacions i va dur a terme les obres de reforma integral a la casa conforme als gustos de la compradora i en el termini previst. Si la venedora no va arribar a entregar les claus va ser perquè la compradora no va pagar l’import pendent. Tampoc és procedent moderar el contingut de la facultat de la venedora de retenir la suma que la compradora va entregar perquè la quantitat de la pena hagi resultat extraordinàriament més elevada que la del dany efectivament sofert.

Així mateix, no es pot retreure a la venedora que, en resoldre’s el contracte, després vengués el pis a un tercer; cosa que va haver de fer a un preu inferior perquè, a causa de la situació econòmica negativa que afectava el sector immobiliari, necessitava vendre.

 

Els nostres professionals us poden assessorar a l’hora de concertar un contracte de compravenda immobiliària i/o pacte d’arres i analitzar les clàusules que pugui proposar l’altra part des del punt de vista de les vostres pretensions i interessos.

 

 

 

NEWSLETTERS

Subscrigui's aquí

Subscrigui's aquí