El «prepack concursal»

Mitjançant el «prepack concursal», podeu presentar una oferta per una unitat productiva d’una empresa en concurs i obtenir una resposta ràpida.

El «prepack concursal»

Amb aquest procediment no cal esperar que es tramitin les diferents fases del concurs, la qual cosa elimina el risc que la unitat productiva perdi valor mentre aquest es tramita. Es tramita de la manera següent:

  • El deutor comunica al jutge que està preparant la venda de la totalitat o part dels actius de l’empresa i sol·licita que es designi un expert independent.
  • Si el jutge aprova la sol·licitud, l’expert col·labora amb el deutor per a preparar la venda i assegurar que el procés es duu a terme amb publicitat i transparència. En aquesta fase, els interessats en la compra poden sol·licitar accés a la informació sobre les unitats productives i valorar si els convé fer una oferta.
  • L’expert emetrà un informe que assenyalarà si la negociació s’ha dut a terme amb garanties i recollirà les ofertes rebudes. Després d’un termini de deu dies per a fer al·legacions, el jutge autoritzarà o denegarà les operacions proposades en funció de la documentació que s’hagi aportat.

 

 

Si us interessa adquirir actius d’una empresa en concurs, els nostres professionals us poden assessorar sobre les alternatives que us ofereix la normativa.

 

 

 

NEWSLETTERS

Subscrigui's aquí

Subscrigui's aquí